სასაჩუქრე ბარათი

თუ ეძებთ საჩუქარს ახლობელი ადამიანისთვის, მაშინ "MOMITANEGE" სწორედ შესაფერისი ადგილია ამისთვის.

ჩვენი ონლაინ მაღაზია გთავაზობთ სასაჩუქრე ბარათს.

სასაჩუქრე ბარათი არის გადახდის ალტერნატიული ფორმა.

თქვენ შეგიძლიათ, შეიძინოთ და აჩუქოთ ის ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი შემთხვევისთვის და მისცეთ მას საშუალება თვითონ, საკუთარი გემოვნებით სასაჩუქრე ბარათზე მითითებული თანხის ფარგლებში, აირჩიოს სასურველი საჩუქარი ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში.

1 აირჩიეთ სასაჩუქრე ბარათის მიღების მეთოდი შესწორება

სასაჩუქრე ბარათი მიმღებს გადაეგზავნება ელ-ფოსტაზე მას შემდეგ, რაც დადასტურდება თქვენი ანგარიშსწორება. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ კონკრეტული თარიღი, როდის მიიღოს მიმღებმა სასაჩუქრე ბარათი:

2 აირჩიეთ ნიმუში შესწორება

3 სასაჩუქრე ბარათის დეტალები შესწორება

თანხა 

(200 - დასაშვები სიმბოლოების რაოდენობა)