გარანტიის პირობები

ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში განთავსებულ დიაგნოსტიკურ მოწყობილობებზე - კატეგორიები: "ჭკვინი გაჯეტები" და "სხვადასხვა" ვრცელდება ექვს თვიანი გარანტია, შეძენის დღიდან.

  • შეძენიდან 3 დღის განმავლობაში აღმოჩენილი ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქტი იცვლება იგივე პროდუქტზე.
  • შეძენიდან 3 დღის შემდეგ, გარანტიის ვადებში აღმოჩენილი ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქტს უტარდება დიაგნოსტიკური დათვალიერება (10 სამუშაო დღის განმავლობაში). დიაგნოსტიკის შემდეგ, თუკი პროდუქცია არ ექვემდებარება შეკეთებას, იცვლება სხვა პროდუქტზე.

* დიაგნოსტირებისათვის, ან/და პროდუქტის გადაცვლისათვის ოფისში მოტანისას გაყიდულ პროდუქციას თან უნდა ახლდეს ჩეკი (ნაღდი ანგარიშსწორებით შეძენის შემთხვევაში), ყუთი და ყველა ის დამატებითი ნივთი, თუ აქსესუარი, რაც თავდაპირველად მოჰყვებოდა პროდუქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტიის პირობები არ მოქმედებს.

* ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში, გარანტიის პირობები არ ვრცელდება.