ჭკვიანი საათი D08350

person განთავსებულია: News MOMITANEGE ზე: comment კომენტარი: 0 favorite ჰიტი: 3059


მესიჯების ნახვა/ ბლუთუზის სტატუსი/ ზარების მონიტორინგი/ BT Dialer ბლუთუზ ზარი/ Remote Camera/ შეტყობინების გამოტანა ეკრანზე/ დაკარგვის საწინააღმდეგო ფუნქცია/ უმოძრაობის კონტროლი/ Pedometer - ნაბიჯების დათვლა/ ძილის მონიტორინგი/ QR Code/ მაღვიძარა/ კალენდარი/ ფაილებზე წვდომა და მართვა/ Audio Player/ სურათების დათვალიერება/ ხმის ჩაწერა/ Facebook/ Twitter/ WhatsApp
მესიჯების ნახვა/ ბლუთუზის სტატუსი/ ზარების მონიტორინგი/ BT Dialer ბლუთუზ ზარი/ Remote Camera/ შეტყობინების გამოტანა ეკრანზე/ დაკარგვის საწინააღმდეგო ფუნქცია/ უმოძრაობის კონტროლი/ Pedometer - ნაბიჯების დათვლა/ ძილის მონიტორინგი/ QR Code/ მაღვიძარა/ კალენდარი/ ფაილებზე წვდომა და მართვა/ Audio Player/ სურათების დათვალიერება/ ხმის ჩაწერა/ Facebook/ Twitter/ WhatsApp