ნიტრატების საზომი მოწყობილობა ხილსა და ბოსტნეულში, წყლის ხარისხის ტესტერი M349

person განთავსებულია: News MOMITANEGE ზე: comment კომენტარი: 0 favorite ჰიტი: 2713
მარტივად და სწრაფად გაზომეთ საკვები პროდუქტის ხარისხი და წყლის ვარგისიანობა.  

ნიტრატების კონტროლი საკვებ პროდუქტებში გაგიადვილებთ თქვენი და თქვენი ახლობლების ჯანმრთელობაზე ზრუნვას!