სუპერმარკეტი

ონლაინ მაღაზიის სუპერმარკეტში წარმოდგენილი პროდუქციის ფასები იგივეა, ან ხშირ შემთხვევაში, უფრო დაბალი, ვიდრე ჩვეულებრივ სუპერმარკეტებში